Biz Kimiz?

Kalkınma kavramı, akademi literatürüne ve iktisat politikaları söylemine dahil olduğundan bu yana umut ve hayal kırıklıkları arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçmiş yüzyıldan devraldığımız sorunlar, hakim kalkınma paradigmasının toplumsal refahı sağlayamadığının kanıtlarını oluşturuyor. UNDP, FAO gibi kalkınma ve tarımın uluslararası aktörleri, üreticilerin ve tüketicilerin sosyal hareketleri, hükümetler, siyasi partiler, yerel yönetimler, üniversiteler ve çeşitli alanlardan sivil toplum kuruluşları dünyanın çözülememiş sorunlarına karşı yeni bir yaklaşımın zorunlu olduğunu deneyimliyor.

 

Biz bu tartışmalar içinde ekonomik büyümenin indirgemeci yaklaşımı yerine, toplumsal refahın bütüncül ve ekolojik yaklaşımlarla; yerel ve örgütlü dinamiklerle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, akademide, sahada ve pofesyonel hayatta edindiğimiz deneyimleri birleştirmek üzere Mayıs 2019’da kooperatifimizi kurduk ve yaşamı tüm canlılar için eşit ve sürdürülebilir kılmayı amaçlayan kolektif bir fikri savunmak üzere yola çıktık.

 

Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi olarak kooperatifçiliğin evrensel ilkelerini benimsiyoruz. Kendimizi, kâr amacı gütmeyen, ortaklarının ihtiyaçlarını ve müşterek çıkarlarını gözeten, faaliyetlerinde toplumsal faydayı ilke edinen sosyal etki odaklı bir girişim olarak görüyoruz. Toplumsal ve ekolojik olarak sürdürülebilir yaşamın araçlarını hep birlikte yaratmayı, bu alandaki çalışmalara soluk katmayı hedefliyoruz.

Öykümüz

Kooperatifimizi kısaca YERKÜRE Kooperatifi diye isimlendiriyoruz Yerine göre Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi olarak kullanmayı da tercih ediyoruz. Kooperatifin unvanı ise, “Yerküre Yerel Çalışmalar, Sosyal Kalkınma, Proje Danışmanlığı, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme” Kooperatifidir ve ismiyle müsemma bir faaliyet alanı ve iş yapma pratiği vardır.

 

Bizi buluşturan ise farklı disiplinlerden taşıdığımız yetkinliklerimizi ve deneyimlerimizi ortak bir fayda yaratmak için birleştirme çabası. Ortak faydadan kasıt, esasen toplumsal fayda. Ekolojik yıkımın önlenmesi, ekonomik, sosyal, kültürel bağlamlarda toplumsal refahın artması gibi evrensel meselelerin çözümüne bütüncül bir perspektifle katkı sağlamak bizim ayırt edici özelliğimiz.

 

Yerküre ve Yerel Çalışmalar ifadelerinin ismimizdeki bir aradalığı da yerküreyi tüm canlı türlerinin evi, yereli olarak görmemizden. Burada ‘yerel’e özel bir vurgu da söz konusu. Küresel sorunların ve bunların yerel sonuçlarının farkındayız; bu bağlamda yerelin bilgisini ayrıca önemsiyoruz ve yerelden çözüm önerileri geliştirmek derdindeyiz.

Ortaklarımız

Derdimiz, olanı biteni daha iyi anlamak. Anlatmanın da anlamanın bir parçası olduğunu biliriz. Yazarız, araştırırız, eğitim alır ve veririz. İnsanlara üstünlük taslamadığımız gibi, doğaya da taslamayız. Kır, gıda, ekosistem, tedarik zinciri, coğrafi işaretleme, sürdürülebilir kalkınma, … bu ve benzer konularda, ne öğrendiysek, bildiklerimizi paylaşırız.

Ana Sözleşme

Ana sözleşmemize ulaşmak için tıklayınız.

Ana Sözleşmemiz