Ortaklar

Kır, tarım, gıda, ekosistem, tedarik zinciri, gıda sistemleri, coğrafi işaretleme, yerelin ve yerelde yaşayanların ihtiyacı temelinde modeller ve benzer konularda, ne öğrendiysek, bildiklerimizi paylaşırız.