Aylin Topal
yerküre yerel çalışmalar kooperatifi

ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyesidir. Lisans derecesini ODTÜ, yüksek lisans derecesini ise Bilkent Üniversitesi’nde aldı. Doktorasını New School for Social Research (NSSR, US)’de tamamladı. Pittsburgh ve Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok araştırmaya katıldı, bazılarını yönetti. Kırsal kalkınma, kırsal toplumsal hareketler, yoksullukla mücadele, sosyal politika, mikro kredi ve konut finansmanı konularında Türkiye’de ve Meksika’da çalışmalar yürüten Topal’ın çok sayıda bilimsel makalesi ve iki kitabı var. Türk Sosyal Bilimler Derneği Genel Sekreteri, Praksis ve Critical Sociology dergilerinde editörler kurulu üyesi.