Atakan Büke
yerküre yerel çalışmalar kooperatifi

lisans derecesini ODTÜ İşletme Bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise ODTÜ Sosyoloji Bölümünden aldı. ODTÜ ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sosyoloji bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Cornell Üniversitesi Development Sociology Bölümünde bir yıl misafir araştırmacı olarak bulundu. Akademik çalışmaları, kalkınma sosyolojisi, tarım ve gıda sosyolojisi ve kır sosyolojisi bağlamında ortaya çıkan yeni yaklaşımlara odaklanmaktadır. Tarım-gıda sistemi ve gıda rejimi analizleri, tarım/köylü sorunu, alternatif gıda hareketleri, gıda güvencesi ve gıda egemenliği gibi alanlarda araştırmalar yürütüyor. Sosyoloji Derneği, Türk Sosyal Bilimler Derneği, ODTÜ Mezunlar Derneği ve Kır Araştırmaları Ağı üyesi.