Atakan Büke
yerküre yerel çalışmalar kooperatifi

lisans derecesini ODTÜ İşletme Bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise ODTÜ Sosyoloji Bölümünden aldı. ODTÜ ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sosyoloji bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Cornell Üniversitesi Development Sociology Bölümünde bir yıl misafir araştırmacı olarak bulundu. Akademik çalışmaları, kalkınma sosyolojisi, tarım ve gıda sosyolojisi ve kır sosyolojisi bağlamında ortaya çıkan yeni yaklaşımlara odaklanmaktadır. Tarım-gıda sistemi ve gıda rejimi analizleri, tarım/köylü sorunu, alternatif gıda hareketleri, gıda güvencesi ve gıda egemenliği gibi alanlarda araştırmalar yürütüyor. Sosyoloji Derneği, Türk Sosyal Bilimler Derneği, ODTÜ Mezunlar Derneği ve Kır Araştırmaları Ağı üyesi.

yerküre yerel çalışmalar kooperatifi

Yerküre Ortaklarına Çağrı:

05.05.2023

Sevgili Ortağımız,

 

Yerküre Yerel Çalışmalar Sosyal Kalkınma Proje Danışmanlığı Bilimsel Araştırma Geliştirme Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu 08 Haziran 2023 tarihinde Genel Merkezimizde saat 14:00’da çoğunluklu olarak yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluksuz ikinci toplantının aynı yer ve saatte 15/06/2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul gündemi mektup olarak posta adreslerinize iletilmiştir. 

Kooperatifimizin yönetim kurulu olarak Genel Kurulumuza katılımınızın önemli olduğunu, katılamadığınız takdirde dilerseniz vekaletinizi genel kurula katılma hakkı bulunan bir başka ortağımıza verebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi’nin çalışmalarını tüm ortaklarımızın akıl ve iradesiyle daha iyi yerlere taşıyacağımıza  olan inancımızla, hepimize sağlıklı günler diliyoruz.

Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi
Yönetim Kurulu

yerküre yerel çalışmalar kooperatifi