İstanbul'da
Sebze Meyve

İnfografiklerle İstanbul'da Gıda Tedarik Sistemleri

İstanbul'da
Sebze Meyve

İnfografiklerle İstanbul'da Tarımsal Üretim
ve Gıda Tedarik Sistemleri

İstanbul Tarım
Alanları

İnfografiklerle İstanbul'da Tarımsal Üretim
ve Gıda Tedarik Sistemleri

Kooperatifçilik

Ortaklarımızdan Orkun Doğan'ın
hazırladığı rapor erişime açıldı.

COVID-19

Pandemide İstanbul
Yaş Meyve Sebze Tedariği

İstanbul
Nasıl Beslenir?

Alternatifler ve Olanaklar

/
yerküre
yerel çalışmalar
kooperatifi

Küresel sorunların ve bu sorunların yerel sonuçlarının farkında olarak, yerelin bilgisini önemseyerek araştırıyor, çözüm önerileri geliştirmek için çalışıyoruz.

Yaşamı tüm canlılar için eşit ve sürdürülebilir kılmayı amaçlayan kolektif bir fikri savunmak üzere yola çıktık. Ekonomik büyümenin indirgemeci yaklaşımı yerine, toplumsal refahın bütüncül ve ekolojik yaklaşımlarla; yerel ve örgütlü dinamiklerle sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Ortaklar

Derdimiz, olanı biteni daha iyi anlamak. Anlatmanın da anlamanın bir parçası olduğunu biliriz. Yazarız, araştırırız, eğitim alır ve veririz. İnsanlara üstünlük taslamadığımız gibi, doğaya da taslamayız. Kır, gıda, ekosistem, tedarik zinciri, coğrafi işaretleme, sürdürülebilir kalkınma, … bu ve benzer konularda, ne öğrendiysek, bildiklerimizi paylaşırız.

Ortaklarımız

Yerküre’nin Sesi
Çalışma Alanlarımız

Kooperatifimiz kuruluş amacına ve vizyonuna uygun olarak aşağıdaki alanlarda çalışma yürütmektedir.

İhtiyaç analizinden, stratejik plana; uygulama metodolojisinden izleme değerlendirmeye yerel ve kırsal kalkınma programlarının tasarlanması ve yönetilmesi.

Başarılı yerel ve kırsal kalkınma deneyimlerinin modellenmesi, modelleme çalışmasının ikonografik ve dijital destekli görünürlüklerinin sağlanması ve yaygın dolaşıma hazırlanması

Yaşam kaynaklarının, yaban hayatın ve kadim kültürlerin korunması başta olmak üzere, Kooperatifimizin savunduğu değerlerin yaygınlaşması amacıyla üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer aktörlerle  araştırma projelerinin geliştirilmesi, yayın ve yayım hizmetinde bulunulması.

Yerel ve kırsal kalkınma programlarının düzenleyici, nicel ve sosyal etki analizlerinin tasarlanması, yönetilmesi ve raporlaştırılması

Proje, program, kampanya ya da faaliyetlerin belirli göstergeler tarafından bağımsız uzmanlarca izlenmesi ve yorumlanması

Kamu ve özel sektör kurumlarına, üretici örgütlerine, sivil toplum örgütlerine dönük kapasite geliştirici eğitim ve gezi programlarının tasarlanması ve uygulanması

Kırda ve kentte üretici ve tüketici örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için temel ve ileri seviyede eğitim programlarının düzenlenmesi

Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve meslek örgütlerinin stratejik gelişim planlarının hazırlanması

Özel sektör kurumlarına yönelik kurumsal sosyal sorumluluk stratejik planlamalarının hazırlanması

Yerel ürünlerin pazar payının arttırılması, piyasada rekabet avantajı sağlanması amacıyla markalaşma, pazarlama ve tanıtım çalışmalarının yapılması

Yöresel ürünlerin ve geleneksel üretim yöntemlerinin korunması amacıyla coğrafi işaret tescil süreçlerinin (araştırma, başvuru, kontrol ve denetim) yönetilmesi

yerküre yerel çalışmalar kooperatifi