Ecehan Balta
yerküre yerel çalışmalar kooperatifi

ODTÜ Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi) bölümünde yüksek lisans derecesini aldı. Bir yıl New York Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Ardından Ankara Üniversitesi’nde aynı bölümde Türkiye tarihinde köylü hareketlerine üzerine teziyle, doktorasını tamamladı. Kadınların güçlendirilmesinden üreme sağlığına, istihdamdan kırsal “kalkınmaya” çeşitli alanlarda projeler yazıyor ve araştırmalar yürütüyor. Yanı sıra, iletişim becerileri başta olmak üzere, farklı alanlarda yetişkin eğitimi içerikleri geliştiriyor ve kendisi de eğitimler veriyor. Stratejik plan hazırlama, ölçek geliştirme, etki ve memnuniyet değerlendirmesi gibi alanlarda çalışmaları mevcut. Praksis Dergisi Editörler Kurulu üyesi, Feminist Queer Araştırmacılar Ağı’nın moderatörlerinden birisi, Kır Araştırmaları Ağı’nın katılımcısı..