Yerküre

Post Single Page

#ZeytinimeDokunma – Zeytincilik Kanunu Zaman Grafiği

Atakan Buke

In Araştırmalar, Yerküre'nin Sesi Posted

Bu interaktif zaman grafiği çalışması Yerküre Kooperatifi tarafından hazırlandı. Zeytincilik mevzuatı ve zeytinler bir kez daha madencilik faaliyetlerinin, kömürden elektrik üretme girişimlerinin önünün açılması adına hedef haline gelmişken hafıza tazeleme amacıyla bir kronoloji ve arşiv dökümü oluşturmak amacıyla hazırlandı.

İnteraktif zaman grafiği 1939 yılında Zeytinciliği teşvik etmek adına çıkartılan ilk kanundan bugün Madencilik yönetmeliği ile gündeme gelen düzenlemeye kadar yaklaşık 80 yıllık bir süreci resmediyor. Ekonomik, siyasi, ekolojik boyutları olan bir meselenin, mevzuatlara yansıyan mücadele sürecini özetliyor.

Zeytinliklerle ilgili ilk kanun, bu kanundaki düzenlemeler, 2000’lerle birlikte zeytincilik mevzuatındaki zeytinlikleri koruyan hükümlerin değiştirilmesine yönelik DENEMELER, bu girişimler karşısında oluşan kampanyalar ve tüm bu sürecin paralelinde zeytinle ilgili çeşitli veriler, haberler, gelişmeler zaman grafiğinde olaylar, süreçler ve istatistikler olarak açıklamalarla birlikte sunulmuştur. Bu interaktif bir çalışmadır, zaman içinde süreci takip edebilirsiniz, her bir olay hakkında o olaya tıklayarak detaylı bazı bilgilere ve ilgili bağlantılara ulaşabilirsiniz. Düzeltme, ekleme yapmak isterseniz öneri yapabilirsiniz.

Zaman grafiğine yararlandığımız uygulamanın arayüzü üzerinden bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Son olarak, bugün Madencilik yönetmeliği ile yapılmak isteneni biliyoruz; daha önce farklı ekonomik öncelikler, gerekçeler ve farklı yöntemlerle denendiği için biliyoruz; Çevre koruma mevzautında, meralar, tabiat varlıkları, ormanlarla ilgili mevzuatta önceki yıllarda yapılan düzenlemelerden biliyoruz. Öte yandan, zaman grafiğinde de kısmen yer bulduğu gibi zeytin etrafında örülen mücadeleleri de biliyoruz ve tarafız.

Madencilik yönetmeliğinde yapılan düzenlemenin geri çekilmesi adına çağrıda bulunuyoruz.

 

#ZeytinimeDokunma