Devam Eden Projeler, Projeler

Program Değerlendirmesi

Project details

Kurum

Kalkınma Atölyesi ve Unicef

Category

Devam Eden Projeler, Projeler

Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması amacıyla Kalkınma Atölyesi ile UNICEF arasında yürütülen İşbirliği Programı Anlaşmasının Program Değerlendirmesini yapıyoruz.

UNICEF çocuk işçiliğinin sonlandırılması amacıyla yürüttüğü ülke programı çerçevesinde çeşitli kamu ve özel sektör kurumları ve bu alanda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ile farklı işbirlikleri yürütmektedir. Bu işbirlikleri, kamuyu, özel sektörü ve sivil toplum örgütlerini farklı sektörlerde çocuk işçiliği ile mücadele etmek konusunda harekete geçirmeyi, afet ve acil durumlarda çocuk işçiliğinin sürdüğü alanlarda çocukları korumaya yönelik araçlar geliştirmeyi ve bunları yaygınlaştırmayı, ulusal ölçekte çocuk işçiliği ile mücadele için kanıt ve bilgi üretimini teşvik etmeyi ve savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi amaçlıyor. UNICEF vu doğrultuda, başta mevsimlik gezici tarım alanında olmak üzere çocuk işçiliği ile ilgili uzun süredir çalışmalar yürüten Kalkınma Atölyesi Kooperatif ile de 2017-2020 yılları arasında program işbirliği anlaşmaları yapmıştır. Bu çerçevede birçok faaliyet yürütülmüştür. 

Yerküre Kooperatifi olarak bir dış gözlemci olarak bu işbirliği programının değerlendirilmesi için bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma işbirliği programı çevresinde yürütülen faaliyetleri, bunların çıktılarını ve olası etkilerini değerlendirerek hem program hedefleri ile ne kadar örtüştüğünü, faaliyetlerin etkinliğini ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda yürütülen çalışmalara nasıl katkı sağladığını ortaya koymayı amaçlıyor. Bu çalışma bizim de çalışma yürüttüğümüz tarım ve kırsal kalkınma alanında çok önemli bir gündem olan mevsimlik gezici işçilik ve çocuk işçilik konusunda daha derin bir araştırma yürütmemize imkan sağlıyor. Bunun ötesinde UNICEF ve KA arasında ilerleyen dönemlerde yürütülecek çalışmaların içeriğine ve çerçevesine dönük öneriler geliştirmeyi ve bu sayede çocuk işçiliğinin sonlandırılması konusunda önemli çalışmalar yapan bu kurumlara destek vermeyi amaçlıyoruz.

Share on
Previous

“2030 yılında nasıl bir Kalkınma Atölyesi?”

Next

Yerküre Kooperatifi – 2022 Yılı Genel Kurul Çağrısı

yerküre yerel çalışmalar kooperatifi

Yerküre Ortaklarına Çağrı:

05.05.2023

Sevgili Ortağımız,

 

Yerküre Yerel Çalışmalar Sosyal Kalkınma Proje Danışmanlığı Bilimsel Araştırma Geliştirme Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu 08 Haziran 2023 tarihinde Genel Merkezimizde saat 14:00’da çoğunluklu olarak yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluksuz ikinci toplantının aynı yer ve saatte 15/06/2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul gündemi mektup olarak posta adreslerinize iletilmiştir. 

Kooperatifimizin yönetim kurulu olarak Genel Kurulumuza katılımınızın önemli olduğunu, katılamadığınız takdirde dilerseniz vekaletinizi genel kurula katılma hakkı bulunan bir başka ortağımıza verebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi’nin çalışmalarını tüm ortaklarımızın akıl ve iradesiyle daha iyi yerlere taşıyacağımıza  olan inancımızla, hepimize sağlıklı günler diliyoruz.

Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi
Yönetim Kurulu

yerküre yerel çalışmalar kooperatifi