Yerküre İstanbul Gıda Tedariği Sunumu

Mekanda Adalet Derneği’nin araştırma desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmada İstanbul’un gıda tedarik sistemlerini inceledik. Yaş sebze-meyve ticaretine odaklanan araştırma gıdanın üreticiden tüketiciye ulaşımında İstanbul içindeki süreçler ve farklı aracılara odaklandı.

Yerküre Kooperatifi’nden Orkun Doğan “COVID-19 Salgını Bağlamında İstanbul Gıda Tedarik Sistemlerinin Kriz Dayanıklılığı” başlıklı sunumda, Haziran-Eylül ayları arasında gerçekleştirilen saha araştırmasını ve verilerin nasıl derlendiğini aktardı. Sunuma buradan, 28 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen MADaraştırma Sunumları kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Yerküre Kooperatifi’nin MAD Journal 2021 sayısı için hazırladığı makalede, Türkiye’de salgının tarım-gıda alanındaki ilişkileri nasıl etkilediğine İstanbul yaş meyve sebze tedarik zincirleri içinden analiz ediliyor. Önümüzdeki aylarda bu araştırmanın çıktılarını sitemizde yayınlayacağız.

0 Comments

Leave a Comment