Genel Kurul Çağrısı ve Genel Kurul Gündemleri

Yerküre

- Faaliyetlerimiz ,

Sevgili Üyemiz,

Yerküre Yerel Çalışmalar Sosyal Kalkınma Proje Danışmanlığı Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifimizin 1. Olağan Genel Kurulu 07 Ağustos 2020 tarihinde Genel Merkezimizde (1938. SOKAK. GÜL SİTESİ NO:3/27 Mutlukent Mh. Çankaya / Ankara) saat 10.00’da çoğunluklu olarak yapılacaktır. Genel Kurul gündemi aşağıda yer almaktadır.

Kooperatifimizin kurucu üyeleri olarak bu ilk Genel Kurulumuza katılımınızın önemli olduğunu, katılamadığınız takdirde dilerseniz vekaletinizi bir başka Kongreye katılma hakkı bulunan üyeye verebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi’nin çalışmalarına geçtiğimiz yıl başladığı hızla devam edeceğinize olan inancımızla, hepimize sağlıklı günler diliyoruz.

Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi

Yönetim Kurulu adına

 

Ecehan Balta                Murat Bayramoğlu

Başkan                           Başkan

 1. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 

Tarih : 07 AĞUSTOS 2020

Yer : 1938. Sokak Gül Sitesi No:3/27 Mutlukent Mahallesi Çankaya / ANKARA

Saat : 10.00

 

 • Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

 • Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.

 • Yönetim ve denetim kurulunca hazırlanan raporların okunması ve müzakeresi.

 • Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

 • Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası.

 • Görev süreleri sona ermiş olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi ve bunların görev sürelerinin tespiti.

 • Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi parasal haklarının belirlenmesi.

 • Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması.

 • Kooperatifin faaliyetlerini kâr amacı gütmeksizin sürdürmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

 • Kooperatif ortaklarının tamamının, kooperatifin yürüttüğü proje, iş ve benzeri çalışmalarda yerine getirdikleri hizmet, iş ve emek karşılığı ücret alabileceklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

 • Kooperatif ortaklarının kooperatifin ihtiyaçları doğrultusunda kooperatife bağışta bulunabileceğinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

 • Dilek ve temenniler, kapanış.

0 Comments

Leave a Comment