İstanbul’un Gıda Tedarik Zincirlerini Araştırıyoruz!

Greenpeace için hazırladığımız “Türkiye’nin Gıda Sistemi ve İstanbul’un Tedarik Zinciri” başlıklı raporumuza online erişebilirsiniz. Bu rapor Türkiye’de tarımsal üretim ve gıda tedarik zincirlerinde temel eğilimler ve sorunları anlatarak olası çözüm önerilerini tartışıyor. İstanbul’da için alternatif, adil, erişilebilir, gerçekçi ve sürdürülebilir gıda tedarik zincirleri kurulmasına dair bilgi üretmeye devam edeceğiz.

Rapora ulaşmak için: Türkiye’nin Gıda Sistemi ve İstanbul’un Tedarik Zinciri Rapor Metni